Electropalane profesionale   
ELECTROPALANE.COM
Promovam calitatea germana
            NORME SI STANDARDE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLATIEI CE
Baza instalării, punerii în funcţiune, verificării şi întreţinerii electropalanelor în Republica Federală Germania, respectiv în ţările membre ale Uniunii Europene, o reprezintă în principal prescrierile Directivelor europene, Prescrierile Asociaţiei Profesionale Germane (Prescrieri de protecţie împotriva accidentelor – UVV), Standardele armonizate, Standarde şi specificaţii tehnice.
Directive europene
  Directiva Maşini EK   98/37/EK
  Directiva de compatibilitate electromagnetică EK   89/336 EGK
  Directiva de compatibilitate electromagnetică EK modificată   92/31/EGK, 93/68/EGK
  Directiva tensiunilor reduse EK   73/23 EGK
  Directiva tensiunilor reduse EK modificată   93/68 EGK
Prescrierile Asociatiei Profesionale Germane (Prescrieri de protectie împotriva accidentelor – UVV)
  BGV A1   Principii de prevenire
  BGV A3 (VBG 4)   Instalaţii şi echipamente electrice
  BGV D6 (VBG 9)   Macarale
  BGV D8 (VBG 8)   Trolii, aparate de ridicat şi tracţiune
  BGR 500 (VBG 9a)   Exploatarea mijloacelor de ridicare supuse sarcinilor
  BGV B3 (VBG 121)   Poluare sonoră
  BGG 905 (ZH 1/27)   Principiile de bază ale verificării macaralelor
STANDARDE ARMONIZATE
  EN 292-1   Securitatea maşinilor
  EN 292-2   Securitatea maşinilor
  EN 818-7   Lanţuri cu toleranţă fină pentru palane, clasa de calitate T.
  EN 954-1   Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitatea din sistemele de comandă – principii generale de proiectare
  EN 50178   Echipamente electronice utilizate în instalaţiile de putere
  EN 60034-1   Dimensionarea şi comportamentul în funcţionare al maşinilor rotative
  EN 60034-5   Grade de protecţie asigurate de apărătoarele maşinilor electrice rotative
  EN 60204-32   Echipamente electrice, cerinţe faţă de maşinile de ridicat
  EN 60529   Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)
  EN 60947-1   Aparataj de joasă tensiune, reguli generale
  EN 61000-6-2   Compatibilitate electromagnetică, imunitate pentru mediile industriale
  EN 61000-6-3   Compatibilitate electromagnetică, standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate
  EN 61000-6-4   Compatibilitate electromagnetică, standard de emisie pentru mediile industriale
STANDARDE SI SPECIFICATII TEHNICE
  FEM 9.511   Clasificarea mecanismelor
  FEM 9.683   Selecţia motoarelor de ridicat şi translaţie
  FEM 9.751   Mecanisme de ridicat motorizate fabricate în serie, siguranţă
  FEM 9.755   Măsuri în vederea determinării perioadelor de lucru în siguranţă cu mecanismele de ridicare motorizate fabricate în serie

Electropalane clasificate
dupa tipul de prindereConsultati catalog


electropalane, electropalan, electro palan